عسل حسینی

انواع محصولات فروشی:عسل ارگانیک,عسل چهل گیاه کوستان,گرده گل


فروشنده عسل حسینی
فروشنده
عضویت:1402/09/10

عسل حسینی

  گروه فعالیت:

عسل ارگانیک,عسل چهل گیاه کوستان,گرده گل


  محل کسب و کار:

تهران - آبسرد


  حداکثر تخفیف :

نامشخص


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09910240316

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه کسب و کار: عسل حسینی


گروه های کلی کسب و کار:
  • عسل ممتاز
ریز خدمات کسب و کار:
  • عسل ارگانیک
  • عسل چهل گیاه کوستان
  • گرده گل
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور:

امضا: