خرید و فروش عسل وحشی شوشتر

انواع محصولات فروشی:عسل درختی,عسل صخره ای,عسل کنار,عسل کوهی


فروشنده خرید و فروش عسل وحشی شوشتر
فروشنده
عضویت:1402/04/10

خرید و فروش عسل وحشی شوشتر

  گروه فعالیت:

عسل درختی,عسل صخره ای,عسل کنار,عسل کوهی


  محل کسب و کار:

خوزستان - شوشتر


  حداکثر تخفیف :

بسته به نوع کار


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره ثبت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09169142737

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه کسب و کار: خرید و فروش عسل وحشی شوشتر


گروه های کلی کسب و کار:
  • انواع عسل
ریز خدمات کسب و کار:
  • عسل درختی
  • عسل صخره ای
  • عسل کنار
  • عسل کوهی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور:
خرید و فروش عسل وحشی شوشتر،عسل سرشاخه،عسل کوهی،عسل درختی، عسل صخره ای و… شماره همراه: 09169142737 تلفن ثابت: 06136220254 آدرس ایمیل:Vezkariz_honey

امضا: